Kontoriktlinjer

Senast reviderade 30 augusti 2023

 

Dessa riktlinjer reglerar din användning av konton på vissa webbplatser, mobilappar och anslutna fordonstjänster som tillhandahålls av General Motors Sweden AB, ett företag som är registrerat enligt svensk lag, med säte på PO Box 16285, 103 25 Stockholm, Sverige, registrerat med organisationsnummer 559387–0966, och dess dotterbolag (samlat ”GM”, ”vår” eller ”vi”). Genom att skapa eller använda ett konto godkänner och accepterar du följande, med förbehåll för vår sekretesspolicy som finns på www.cadillaceurope.com/se-sv/legal/privacy-statement. Om du inte godkänner detta får du inte skapa eller använda ett konto.

Konto

 

För att komma åt säkra funktioner på våra webbplatser, mobilappar och via anslutna fordonstjänster kan du bli ombedd att skapa ett konto.

 

Ange korrekt och fullständig information när du skapar ett konto. Under skapandet kan vi skicka meddelanden till dig för att verifiera din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi kan också använda din kontaktinformation för att skicka meddelanden till dig och för att verifiera köp och skicka viktiga varningar. Data- eller meddelandeavgifter kan tillkomma när du tar emot aviseringar via SMS. För mer information, se vår integritetsförklaring på www.cadillaceurope.com/se-sv/legal/privacy-statement.

 

Du är ensam ansvarig för all aktivitet som sker med ditt konto, och du måste skydda ditt kontolösenord. Efter att du har skapat ditt konto bör du omedelbart meddela GM om säkerhetsöverträdelser eller obehörig användning. GM kommer inte att hållas ansvarigt för några förluster orsakade av obehörig användning av ditt konto. Du kan dock bli ansvarig för förluster till GM eller andra parter på grund av sådan obehörig användning. Konton kan vara otillgängliga från tid till annan och funktioner kan variera beroende på landet där du försöker komma åt ditt konto. Om du byter hemvistland bör du meddela oss och kan behöva skapa ett nytt konto där det är tillgängligt. Om GM rimligen misstänker risk för bedrägeri eller missbruk av en tredje part som kommer åt ditt konto, kan GM omedelbart stänga av din åtkomst.

 

Behörighet

Genom att skapa ett konto intygar och garanterar du att du har uppnått myndig ålder enligt lag i ditt hemvistland och har full juridisk kapacitet att ingå bindande avtal. Om du inte uppfyller dessa behörighetskrav får du inte skapa eller använda ett konto. Du får inte använda något konto förrän du uppfyller dessa behörighetskrav.

 

 

Säkerhet och kundidentitet

 

Du kan behöva ställa in säkerhetslösenord, lösenord, säkerhetsfrågor och liknande information (”säkerhetsinformation”).

 

Du samtycker till

 • att inte dela din säkerhetsinformation med någon
 • att inte skriva ner din säkerhetsinformation på ett sätt som kan förstås av andra
 • att se till att ingen ser att du anger dina säkerhetsdetaljer när du gör en betalning på någon webbplats eller applikation som är associerad med GM.

Informera oss så fort som möjligt om

 • någon annan känner till din säkerhetsinformation eller du tror att någon gör det
 • du upptäcker fel eller obehöriga betalningar
 • du tror att någon annan har använt eller försökt använda din betalningsmetod.

 

Ytterligare villkor

 

Ibland kan GM tillhandahålla ytterligare villkor för produkter och tjänster som du kan få via webbplatser, mobilappar eller anslutna fordonstjänster som tillhandahålls av GM. När du accepterar dessa ytterligare villkor kommer de att styra produkter och tjänster som du får via ditt konto.

 

 

Licens

 

Med förbehåll för din efterlevnad av dessa riktlinjer, ger GM dig en begränsad, personlig, icke-kommersiell (såvida inte en tillåten användning i samband med fordon i fordonsflotta), icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallningsbar, icke-exklusiv licens för att skapa och lagligen använda ett konto för det avsedda syftet som beskrivs i dessa riktlinjer. Du samtycker till att efterleva reglerna för denna licens när du skapar och använder ett konto. GM förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas.

 

 

Begränsningar

 

 • Du samtycker till att inte få åtkomst till ett konto genom någon teknik eller något obehörigt sätt annat än dina personliga användarinteraktioner med våra webbplatser, mobilappar och anslutna fordonstjänster.
 • Du samtycker till att inte använda eller starta några automatiserade system, inklusive utan begränsning ”robotar”, ”spindlar” eller ”offlineläsare” för att komma åt våra webbplatser, mobilappar eller anslutna fordonstjänster via ett konto.
 • Du samtycker till att inte använda kommunikationssystem som tillhandahålls via ett konto (t.ex. SMS-meddelanden, e-postvarningar eller användarkommentarer) för att trakassera andra användare eller för någon kommersiell uppmaning.
 • Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa några säkerhetsrelaterade funktioner eller funktioner utformade för att förhindra obehörig användning av ett konto.
 • Du samtycker till att följa dessa riktlinjer och alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar.

Brott mot dessa riktlinjer kan leda till en varning eller uppsägning av ditt konto efter eget gottfinnande.

 

 

Återkoppling

 

För att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, mobilappar och anslutna fordonstjänster kan vi tillhandahålla kanaler för användarfeedback så att du kan dela med dig av dina erfarenheter.

 

Genom att skicka feedback accepterar du följande och samtycker till att du inte kommer att använda eller försöka använda feedbackkanaler i något olagligt syfte, inklusive syften som

 

 • främjar våld, övergrepp eller trakasserier mot en individ eller grupp av människor
 • överför eventuella annonser, uppmaningar, planer eller annan oönskad kommersiell kommunikation
 • uppmuntrar till utnyttjande av barn eller på annat sätt skadar minderåriga på något sätt
 • utger sig för eller på annat sätt felaktigt framställer din anknytning till någon person eller enhet
 • uppmuntrar till illegala eller olagliga aktiviteter
 • bryter mot tredje parts immateriella rättigheter
 • kränker tredje parts rätt till integritet
 • olagligt överför eller laddar upp någon konfidentiell eller proprietär information eller några affärshemligheter.
   

Genom att skicka feedback ger du GM en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, modifiera, publicera, överföra, visa och distribuera sådan feedback i alla media eller distributionsmetoder nu kända eller senare utvecklade. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för GM att marknadsföra och förbättra våra tjänster och göra all feedback du skickar tillgänglig för våra dotterbolag och tredje parter för syndikering, sändning, distribution, marknadsföring och publicering. Ingen kompensation kommer att betalas ut till dig med avseende på eventuell feedback du lämnar, och din användning av våra webbplatser, mobilappar och anslutna fordonstjänster anses härmed vara tillräcklig kompensation för de beviljade rättigheterna.

 

Du bekräftar och samtycker till att du är ensam ansvarig för all feedback du ger, inklusive efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar.

 

GM tar inte ansvar för användarfeedback och stöder inte användarfeedback eller uttryckta åsikter.

 

GM förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande och utan att meddela dig, ta bort all stötande feedback och att återkalla ditt konto för att ha brutit mot dessa riktlinjer.

 

 

Tredjepartslänkar

 

Vissa tjänster som tillhandahålls via ditt konto kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av GM, inklusive men inte begränsat till länkar till webbplatser för GM-återförsäljare (samlat ”tredje parts webbplatser”). GM har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på någon tredje parts webbplats. Genom att klicka på länkar till tredje parts webbplatser befriar du uttryckligen GM från allt ansvar som härrör från din användning av någon tredje parts webbplats och från innehållet på någon tredje parts webbplats.

 

 

Garantifriskrivning

 

DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV ETT KONTO SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRÅNSÄGER SIG GM OCH DERAS RESPEKTIVE DOTTERBOLAG OCH DERAS ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER OCH OMBUD (SAMLAT ”LEVERANTÖRSPARTER”) ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED KONTOTJÄNSTER OCH DIN ANVÄNDNING AV DEM. GM LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM KONTOTJÄNSTER OCH ACCEPTERAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR FÖR EVENTUELLA (I) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT SLAG, SOM HÄRRÖR FRÅN DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV KONTOTJÄNSTER, (III) ALL OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄRI, (IV) ALLA AVBROTT, (V) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS VIA KONTOTJÄNSTER AV TREDJE PART, ELLER (VI) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, E-POSTATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA KONTOTJÄNSTER.

 

 

Ansvarsbegränsning

 

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH OM DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, SKA LEVERANTÖRSPARTEN INTE PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIG I SAMBAND MED KONTOTJÄNSTER FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFF- ELLER FÖLJDSKADOR ELLER BELOPP FÖR FÖRLUST AV INKOMST, VINST ELLER BESPARINGAR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL KONTOTJÄNSTER. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM LEVERANTÖRSPARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN FÖR SKADOR OCH OM DE UPPSTÅR PÅ GRUND AV VÅRDSLÖSHET, SKADESTÅND ELLER AVTALSBROTT. I DEN MÅN EN DOMSTOL FINNER ATT LEVERANTÖRSPARTEN ÄR ANSVARIG FÖR ANSPRÅK I SAMBAND MED KONTOTJÄNSTER, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, SAMTYCKER DU TILL ATT LEVERANTÖRSPARTEN KOLLEKTIVT ENDAST SKA VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA SKADOR, OCH DET MAXIMALA SKADESTÅNDET FÖR ALLA SÅDANA ANSPRÅK FÅR SAMMANTAGET INTE ÖVERSTIGA 1,200 SEK.

 

DU GODKÄNNER ATT ALLA ÅTGÄRDSORSAKER SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL ETT KONTO MÅSTE BÖRJA INOM ETT (1) ÅR EFTER ÅTGÄRDSORSAKEN UPPSTÅTT. ANNARS ÄR SÅDAN ÅTGÄRDSORSAK PERMANENT SPÄRRAD.

 

 

Ersättning

 

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla GM och dess moderbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, krav, kostnader eller fordringar och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som härrör från: (i) din användning av ett konto, (ii) ditt brott mot något villkor i dessa riktlinjer eller (iii) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, varumärke, egendom, publicitet eller integritetsrätt. Denna skyldighet för försvar och gottgörelse kommer att överleva dessa riktlinjer.

 

 

Tilldelning

 

Dessa riktlinjer och alla rättigheter som beviljas härunder får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan överlåtas av GM utan begränsningar.

 

 

Generellt

 

Om någon bestämmelse i dessa riktlinjer anses ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa riktlinjer, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från något villkor i dessa riktlinjer ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor, och GM:s underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa riktlinjer ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. GM förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer när som helst och utan föregående meddelande, och det är ditt ansvar att granska dessa riktlinjer för eventuella ändringar. Din användning av ett konto efter en ändring av dessa riktlinjer innebär att du samtycker till och accepterar eventuella reviderade villkor.

 

 

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

 

Dessa Riktlinjer regleras av svensk lag och Parterna är överens om att Göteborgs tingsrätt ska vara första instans och ha exklusiv behörighet.