INBYTE

Få ett erbjudande på ditt nuvarande fordon.

Byt in det mot din nya LYRIQ. 

BYT IN DIN BIL OCH HÅLL DIG MOBIL TILLS DU FÅR DIN LYRIQ

Inbyteserbjudanden från vår inbytespartner är giltiga i sex månader och inkluderar upp till ytterligare 10 000 km, så att du kan fortsätta köra din bil tills du får din LYRIQ. Villkor gäller. Läs mer om detta

DET ÄR RÄTTVIST

Du får hela inbytesbeloppet som betalas av vår inbytespartner. Vi tjänar inte på någon inbytestransaktion. 

UTVÄRDERING ONLINE

Få en snabb första utvärdering av din bil online. Om du är intresserad av at få en offert är det bara att köra förbi en av vår inbytespartner Hedin Group Swedens 125 anläggningar för ett bindande erbjudande.

UTVÄRDERING ONLINE

Få en snabb första utvärdering av din bil online. Om du är intresserad av at få en offert är det bara att köra förbi en av vår inbytespartner Hedin Group Swedens 125 anläggningar för ett bindande erbjudande.

VI GÖR DET ENKELT

Våra partners gör allt arbete åt dig: inget krångel med att sälja din bil, inga förhandlingar med potentiella köpare. Du är fri att acceptera erbjudandet eller inte.

HUR DET FUNGERAR

Berätta för oss om ditt fordon

Kom igång genom att begära inbytesformuläret och fylla i dina fordonsuppgifter.

 

Få ditt första erbjudande

Inom 1 arbetsdag kommer du att få en första utvärdering av din bil från Hedin Group Sweden. Villkor gäller. Läs mer om detta.

Beställ din LYRIQ, få din slutoffert

Beställ din LYRIQ och bekräfta ditt inbyteserbjudande. Vår partner kommer att kontakta dig för att boka in en slutlig utvärdering på en av deras 125 anläggningar.

 

FRÅGOR?

Varför kan mitt erbjudande skilja sig från det jag ser på marknaden?

Våra partner kommer att utvärdera din bil på det mest exakta sättet baserat på den information du har lämnat i inbytesformuläret. Olika faktorer spelar en roll i denna utvärdering, inklusive kilometrarna på bilen, det allmänna skicket och efterfrågan på marknaden.Dessutom får du ett erbjudande idag och du kommer fortsätta att köra din bil tills din LYRIQ levereras (upp till 10 000 km).

Accepterar era inbytespartners alla typer av bilar?

De accepterar alla bilar som fortfarande är körbara och registrerade i LYRIQs framtida ägares namn, samt är registrerade i försäljningslandet. Läs mer här.

Kan jag använda inbytesbeloppet som handpenning för min finansiering eller rabatt på slutfakturan?

Din Cadillac LYRIQ-beställning och inbytet är två separata transaktioner. Du kommer att få inbytesbeloppet efter att din bil har överlämnats till vår inbytespartner.

Kan jag byta in och överlämna min bil tidigare än leveransen av min LYRIQ?

Ja, du kan göra det i överenskommelse med inbytespartnern.

Måste jag köpa en Cadillac LYRIQ för att få ett inbyteserbjudande?

Du kan få ett inbyteserbjudande innan du beställer din Cadillac LYRIQ. Inbyteserbjudandet upphör dock att gälla om du inte beställer en Cadillac LYRIQ inom 14 dagar.

Behöver jag ta hand om något administrativt arbete?

Du behöver bara slutföra din Cadillac LYRIQ-beställning och formellt acceptera inbyteserbjudandet med vår partner. Inbytespartnern kommer att ta hand om avregistreringen av din nuvarande bil och vi kommer att ta hand om registreringen av din Cadillac LYRIQ.

Ingen kvittning, separata transaktioner

Försäljningspriset för inbytesbilen kommer inte att kvittas mot inköpspriset för den nya Cadillac LYRIQ. Förvärvet av en ny Cadillac LYRIQ och den potentiella inbytesförsäljningen av din begagnade bil är separata transaktioner som genomförs av oberoende parter. Inbytespartnerns villkor och bestämmelser gäller.

Erbjudandet upphör att gälla

Inbytespartnerns erbjudande upphör att gälla om en ny Cadillac LYRIQ inte köps inom 14 dagar, eller om 6 månader eller 10 000 km körsträcka uppnås innan den nya Cadillac Lyriq överlämnas - beroende på vad som inträffar först.

Ingen ansvarsskyldighet

Cadillac Europe GmbH är inte ansvarigt för några negativa konsekvenser till följd av din inbytesförsäljning i samband med leveransen av den nya Cadillac LYRIQ. I synnerhet ska Cadillac Europe GmbH inte hållas ansvarigt för felaktig information i inbytesformuläret, för en felaktig värdering eller för försenad fordonsleverans som leder till att inbyteserbjudandet upphör att gälla.