Privacy Statement

GM EUROPE SEKRETESSPOLICY

Senast reviderad: 7 augusti 2023 | Ladda ner PDF

OMFATTNING 

Din integritet är viktig för oss liksom ditt förtroende för våra produkter och tjänster. Vi vill att du ska känna dig säker på att de personuppgifter du delar med oss kommer att hanteras med omsorg. Denna sekretesspolicy behandlar de personuppgifter vi samlar in och hur vi använder och delar dem.

Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter vi samlar in från och om individer som interagerar med GM-företag och våra webbplatser, produkter, program och tjänster över hela Europa, inklusive Europeiska unionen (inklusive länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), Schweiz och Storbritannien. Den inkluderar de produkter och tjänster som GM kan erbjuda under olika varumärken, såsom Cadillac. Som den används i denna sekretesspolicy betyder termen GM det av GM-koncernens företag som specifikt agerar som personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Du kan avgöra vilket av GM-koncernens företag som är personuppgiftsansvarigt genom att läsa avsnittet “Personuppgiftsansvarig” nedan.

Vissa produkter och tjänster kan också vara föremål för separata sekretesspolicys, oberoende eller i kombination med denna sekretesspolicy, som vi rekommenderar att du granskar. Till exempel kan GM:s mobilapplikationer ha separata sekretesspolicys, som beskrivs i avsnittet Mobilapplikationer nedan.

Vår fullständiga sekretesspolicy är tillgänglig här nedan. Här är en sammanfattning av några viktiga punkter:

• Insamling: Vi kan samla in personuppgifter om dig och ditt fordon, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsidentifikationsnummer (VIN) och data om fordonsprestanda genom din användning av våra produkter, tjänster, webbplatser eller callcenter, eller genom GM:s dotterbolag, återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer, licenstagare, partners eller andra som tillhandahåller personuppgifter till oss.

• Användning: Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla, tillhandahålla och underhålla våra produkter och tjänster, för att skapa, driva och underhålla ditt konto hos oss, för att interagera med dig, för säkerhet, skydd mot, upptäckt och förebyggande av bedrägerier och i produktforskningssyfte, för att tillhandahålla kund- och fordonssupport och service och, med förbehåll för att du väljer att delta, för marknadsföring.

• Delning: Vi kan komma att dela dina personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag, inom GM och med våra filialer och dotterbolag, med återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer, licenstagare, tjänsteleverantörer och andra företag som vi ingår affärsavtal med.

• Rättslig grund: Vi hanterar dina personuppgifter baserat på en mängd olika rättsliga grunder, till exempel där du har gett ditt samtycke, för att utföra ett kontrakt med dig, för att följa en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller för våra legitima intressen.

• Cookies och spårning: Vi kan använda cookies, pixeltaggar, webbfyrar och andra liknande spårningstekniker för att hjälpa till att tillhandahålla våra produkter och tjänster, förstå och anpassa dina preferenser och visa relevant reklam.

• Mobilapplikationer: GM har utvecklat vissa mobilapplikationer som du kan ladda ner till din mobila enhet eller ditt fordon (GM-applikationer). När du laddar ner en GM-applikation kan vi samla in data från och om dig, ditt fordon och din användning av GM-applikationen.

• Tredjepartsprodukter och -tjänster: Genom användningen av GM-produkter och tjänster kan du komma åt tredjepartstjänster, applikationer och webbplatser som inte kontrolleras av GM eller omfattas av denna sekretesspolicy.

• Återförsäljare eller auktoriserade reparatörer: GM och de återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer som säljer eller underhåller GM-fordon är separata och oberoende juridiska personer med egen sekretesspraxis. För frågor om deras sekretesspraxis, inklusive möjligheten att välja bort marknadsföring från dessa tredje parter ber vi dig att kontakta dem direkt.

• Riktighet och uppdateringar: Du kan komma åt dina onlinekonton hos oss för att uppdatera många av de personuppgifter vi samlar in om dig, eller så kan du kontakta oss för att lära dig hur du gör det genom att använda metoderna som förklaras nedan.

• Rättigheter och tillval: Du kan ha vissa rättigheter och tillval när det gäller hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter, som du kan skicka till oss med hjälp av metoderna som förklaras nedan.

• Säkerhetsåtgärder: Vi upprätthåller rimliga säkerhetskontroller och rutiner för att skydda de personuppgifter vi samlar in om dig och kräver liknande kontroller av våra tjänsteleverantörer.


• Data lagring: Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, driva vår verksamhet och efterleva rättsliga skyldigheter.

• Barns integritet: Vi riktar inte in oss på eller samlar medvetet in några personuppgifter från barn.

Internationella dataöverföringar: Vi upprätthåller lämpligt skydd för gränsöverskridande överföringar som krävs enligt lag för internationella dataöverföringar.

• Personuppgiftsansvarig: Denna sekretesspolicy gäller för de personuppgifter som enskilda företag i GM-gruppen behandlar om registrerade användare över hela Europa, inklusive länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien. Du kan avgöra vilket av GM-koncernens företag som är personuppgiftsansvarigt genom att läsa avsnittet “Personuppgiftsansvarig” nedan.

Kontakta oss: Om du har funderingar eller frågor gällande GM:s praxis för konsumentintegritet eller denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss på

• Ändringar: Denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan.

Denna sekretesspolicy gäller inte för personuppgifter som vi inhämtar i vår egenskap av arbetsgivare. Om du är en nuvarande eller tidigare GM-anställd kan du besöka företagets intranät eller kontakta din personalrepresentant för en kopia av vår sekretesspolicy för personal. Om du har övervägts för anställning hos GM, besök careers.gm.com/privacy för mer information om hur GM samlar in, använder och delar dina personuppgifter.
 

Insamling

När du interagerar med GM eller våra produkter, program och tjänster kan det finnas tillfällen för dig att förse oss med dina personuppgifter. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter om dig eller ditt fordon enligt beskrivningen nedan. 

Du kan förse oss med personuppgifter om dig eller ditt fordon via ett antal källor: GM-webbplatser, applikationer, tjänster, produkter och relaterade evenemang, undersökningar, sociala medie-plattformar, lotterier och genom vårt kundcenter. Vi kan också samla in personuppgifter som är allmänt tillgängliga. Till exempel kan vi samla in allmänt tillgänglig information som du skickar till en blogg, ett chattrum eller en social mediaplattform, och vi kan använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. GM interagerar med konsumenter på flera sociala medie-plattformar och om du kontaktar oss på någon av våra sociala medie-sidor, begär hjälp via sociala medier eller på annat sätt uppmanar oss att kommunicera med dig via sociala medier, kan vi kontakta dig via direktmeddelande eller använda andra sociala medie-verktyg för att interagera med dig. I dessa fall styrs din interaktion med oss av denna sekretesspolicy samt sekretesspolicyn för den sociala medie-plattform som du använder.

Vi tar också emot data om dig genom fordonsförsäljningsregister som tillhandahålls av din återförsäljare och vi kan, med ditt samtycke, erhålla data som inhämtats från ditt fordons färdskrivare (EDR). Ytterligare information om EDR-data finns i din ägarmanual. Vi kan också erhålla personuppgifter om dig och ditt fordon från GM-anslutna bolag, återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer, GM-licenstagare för konsumentvaror, GM-partners (till exempel kreditkorts- eller bankpartners) och andra källor såsom företag som tillhandahåller listor över potentiella fordonsköpare och nuvarande ägare, om sådana företag har tillåtelse att dela dina personuppgifter med oss i enlighet med deras sekretesspolicy. Vi kan kombinera personuppgifter som vi tar emot från de olika källorna som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive tredjepartskällor, med personuppgifter som du tillhandahåller och använda eller dela dem för de ändamål som anges nedan.

De typer av personuppgifter som GM samlar in om dig, ditt fordon eller dina anslutna enheter (som din mobiltelefon, dator eller surfplatta) kan innefatta, men är inte begränsade till:

• identifierare (som namn, postadress, e-postadress, skärmnamn, konto-ID, inloggningsinformation, kundnummer och telefonnummer; medborgaridentifikationsnummer utfärdade av statliga organ eller myndigheter (exempelvis beroende på i vilket land du befinner dig, socialförsäkringsnummer, personnummer (PPS) eller nationellt försäkringsnummer, passnummer, ID-nummer, skatteidentifikationsnummer, körkortsnummer); kopia av ditt pass eller körkort

• betalningsinformation (som ditt kreditkortsnummer, CVV-kod och giltighetstid)

• information om ditt fordon (såsom registreringsskylt, fordonets identifieringsnummer (VIN), märke, modell, årsmodell, säljande återförsäljare, servicehandlare, datum för köp eller leasing, leasing-/finansieringsperiod, servicehistorik, körsträcka, olja/ batteristatus, bränslehistorik, batteriladdnings- och urladdningshistorik, elsystemsfunktion, växelstatus och diagnostiska felkoder)

• information om dina anslutna enheter och hur du interagerar med våra produkter, tjänster, appar och webbplatser (såsom IP-adress, webbläsartyp, unik produktidentifierare, cookie-data och tillhörande identifierings- och användningsinformation)

• demografiska eller skyddade klassificeringsdata (såsom kön, födelsedatum, civilstånd, hushållssammansättning, nationalitet, veteran- eller militär status och medborgarskapsstatus),

• kommersiell information (som när du planerar att köpa eller leasa fordonet du är intresserad av)

• ljud- eller videodata (som data som samlats in av sensorer eller kameror i fordonet, eller fotografier och videor som de som du kan skicka in för tävlingar, utlottningar och social delning)

• relationer du har med GM utöver köp och service av ditt fordon

• relationer du har med tredje part i samband med din användning av GM-produkter och -tjänster (såsom GM-återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer, energibolag och företag som erbjuder eller driver fordonsapplikationer)

• feedback, betyg eller utvärderingar av GM-produkter och tjänster som kan tillskrivas dig
 

ANVÄNDNING

De personuppgifter som GM samlar in om dig, ditt fordon eller dina anslutna enheter kan användas:

• för att tillhandahålla produkter och tjänster, program som provkörningar och för att upprätthålla kundrelationer 

•  för att förbättra kvaliteten, säkerheten och skyddet för våra produkter och tjänster

• för att administrera ditt/dina konton och hantera dina betalningar för produkter och tjänster

• för att driva våra webbplatser och applikationer, inklusive registreringsprocesser online

• för att underlätta och stödja GM-återförsäljare, auktoriserade reparatörer och leverantörsprogram för mångfald och GM:s bidragsprogram

• för att autofylla datafält på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse online eller för att spara en bilkonfiguration

• för att utveckla nya produkter och tjänster, inklusive uppkopplade, autonoma samt bildelningsprodukter och tjänster

•för att tillhandahålla kund- och fordonssupport samt service (såsom återkallningsinformation)

• för garantiadministration och validering

• för att tillhandahålla information och produktuppdateringar

• för att utvärdera fordonets prestanda och säkerhet

• för forskning, utvärdering av användning och felsökningsändamål

• för att verifiera berättigande till fordonsköp eller incitamentsprogram inklusive för GM:s efterlevnad av lagar för exportkontrolll och förordningar i USA (dvs. The Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2778), International Traffic in Arms Regulations (22 C.F.R. Parts 120-130), Export Control Reform Act of 2018 (50 U.S.C. 4801 et seq.), och Export Administration Regulations (15 C.F.R. Parts 730-774)) samt andra relevanta jurisdiktioner som begränsar delning av viss teknik med vissa länder och deras medborgare. Dessa lagar kan gälla oavsett var i världen (eller av vem) sådan överföring utförs

•för marknadsförings- och analysändamål, inklusive för att anpassa våra produkter efter dina intressen genom att automatiskt hantera dina personuppgifter, inklusive dina interaktioner med oss (som hur ofta du tittar på en produkt eller sida) och produkter du har köpt eller tittat på, för att skapa en profil och prediktiva bedömningar om dig; dessa automatiserade processer kan påverka de produkter, tjänster och priser som erbjuds dig

• för att analysera din feedback om våra webbplatser, appar, varumärken, produkter och tjänster

• för att stödja den elektroniska signaturen och leveransprocessen

• för att anpassa och förbättra kommunikationsinnehållet

• för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, förvärv, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar

• att efterleva lagkrav, regulatoriska krav eller kontraktskrav

• för att skydda våra rättigheter, eller för att upptäcka, undersöka och förhindra bedrägerier eller annan illegal verksamhet

När vi lagrar och använder personuppgifter som har avidentifierats, vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana personuppgifter lagras och används endast i avidentifierad form, och kommer inte att försöka återidentifiera sådana personuppgifter om det inte krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.
 

DELNING

GM kan dela de personuppgifter som samlas in om dig, ditt fordon eller dina anslutna enheter (inklusive kategorierna av personuppgifter som anges ovan) i följande instanser och med följande kategorier av tredje parter:

• inom GM, med våra GM-kontrollerade filialer och dotterbolag, med GM-återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer, med tjänsteleverantörer som vi eller våra återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer använder för att leverera produkter och tjänster till dig, och med GM-licenstagare

• med våra tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som inte har en oberoende rätt att använda de personuppgifter som de har tillgång till eller som vi delar med dem

• med företag som vi ingår affärs- eller marknadsföringsavtal med, till exempel avtal som stödjer produkter och tjänster som vi erbjuder dig

• med enheter för offentlig säkerhet, om det 112-baserade fordonssystemet eCall aktiveras automatiskt med hjälp av sensorer i fordonet i händelse av en allvarlig olycka, eller manuellt genom att trycka på en knapp i fordonet

• med tredje part som du har auktoriserat att begära/utbyta data från/med GM (till exempel finansiella organisationer som erbjuder finansiering för köp eller leasing av GM-fordon)

• med tredje part för forsknings- och utvecklingsändamål (såsom universitetsforskningsinstitut för att förbättra motorvägssäkerheten)

• i samband med försäljning, överföring eller finansiering av en betydande del av en GM-verksamhet eller dess tillgångar, inklusive sådana aktiviteter som är förknippade med ett konkursförfarande

• när vi i god tro tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, upptäcka, utreda och förhindra bedrägeri eller annan olaglig aktivitet, eller svara på en begäran från brottsbekämpande myndigheter

• som krävs eller tillåts enligt lag, till exempel i samband med en stämning, statlig utredning, rättstvister, tvistlösning eller liknande juridisk process

Förutom de ändamål som anges ovan kommer GM inte att dela personlig information om dig eller ditt fordon med andra tredje parter för deras oberoende användning utan ditt förhandsgodkännande.
 

RÄTTSLIG GRUND

Vi förlitar oss på följande rättsliga grund för att använda och dela dina personuppgifter enligt beskrivningen “Användning” och “Delning” ovan:
 

 • När du har gett ditt samtycke till hantering av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål.  Om vår hantering är beroende av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss (se även “Tillval” nedan).
 • When the processing is necessary for the performance of a contract to which you are a party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract, including:
  • för att förse dig med en produkt, tjänst eller ett program som du har begärt från oss

  • för att administrera och validera garantier

  • för att administrera ditt/dina konton och hantera dina betalningar för produkter och tjänster
    

 

 • När hanteringen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som gäller för GM:s personuppgiftsansvarige, inklusive:

  • för att rapportera miljö- eller utsläppsresultat till reglerande organ

  • för att stödja den elektroniska signaturen och leveransprocessen

  • för att följa laglig order från ett brottsutredande organ

  • för att stödja det 112-baserade eCall-fordonssystemet i enlighet med EU:s direktiv 95/46/EG ( 1 ) och 2002/58/EG ( 2 )
    

 

 •  När hanteringen är nödvändig för att skydda vitala intressen för dig eller en annan fysisk person, inklusive:
  • för att tillhandahålla kund- och fordonssupport samt service (såsom återkallningsinformation)
    
 • När hanteringen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part, utom där sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn, sådan hantering inklusive:

  • för att driva våra webbplatser och applikationer, inklusive processer för att skapa konton samt administration online

  • för att kontakta dig med information, produktuppdateringar och för marknadsförings- och analysändamål, inklusive profilering och prediktiva bedömningar

  • för att analysera feedback om våra webbplatser, appar, varumärken, produkter och tjänster

  • för att tillhandahålla kund- och fordonssupport samt service (såsom återkallningsinformation)

  • för att tillhandahålla produkter och tjänster, program som provkörningar och för att upprätthålla kundrelationer

  • för att förbättra kvaliteten, säkerheten och skyddet för våra produkter och tjänster

  • för att utvärdera fordonets prestanda och säkerhet

  • för att underlätta och stödja GM-återförsäljare, auktoriserade reparatörer och leverantörsprogram för mångfald och GM:s bidragsprogram

  • för att autofylla datafält på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse online eller för att spara en bilkonfiguration

  • för att utveckla nya produkter och tjänster, inklusive uppkopplade, autonoma samt bildelningsprodukter och tjänster

  • för att utföra forskning, utvärdera användningen av produkter och tjänster samt felsökning

  • för att skydda vår verksamhet, webbplatser, produkter och tjänster från risker för nätverk och persondatasäkerhet

  • för att verifiera berättigande till fordonsköp eller incitamentsprogram inklusive för GM:s efterlevnad av lagar för exportkontrolll och förordningar i USA (dvs. The Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2778), International Traffic in Arms Regulations (22 C.F.R. Parts 120-130), Export Control Reform Act of 2018 (50 U.S.C. 4801 et seq.), och Export Administration Regulations (15 C.F.R. Parts 730-774)) samt andra relevanta jurisdiktioner som begränsar delning av viss teknik med vissa länder och deras medborgare. Dessa lagar kan gälla oavsett var i världen (eller av vem) sådan överföring utförs

  • för att anpassa och förbättra kommunikationsinnehållet

  • för att skydda våra rättigheter, eller för att upptäcka, undersöka och förhindra bedrägerier eller annan illegal verksamhet

  • för att dela servicehistorik med återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer och deras respektive serviceleverantörer

  • för att dela relevant data med våra tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och som inte har en oberoende rätt att använda de uppgifter som de har tillgång till eller som vi lämnar ut till dem
    
 • Där det finns en annan tillämplig rättslig grund för datahantering, särskilt bestämmelser som anges i tillämplig lag.
   

TILLVAL

Kommunikation med dig i samband med “Användning” ovan kan ske via post, telefon, e-post, sociala medier och andra elektroniska meddelanden, via infotainment i fordonet eller via våra webbplatser och applikationer. För att avbryta prenumerationen på ett visst e-nyhetsbrev eller annan kommunikation bör du följa instruktionerna i e-postmeddelandet eller på en relaterad webbplats, till exempel i avsnittet om data och sekretess på ditt GM-konto. För att välja bort att ta emot textmeddelanden från GM bör du följa instruktionerna för att välja bort textmeddelanden i det specifika textmeddelandeprogrammet. Om du har valt att delta i något av våra sms-program och du senare bestämmer dig för att ändra ditt telefonnummer eller avbryta ditt telefonabonnemang bör du omedelbart välja bort alla sms-program och återregistrera dig med ditt nya telefonnummer om du vill fortsätta att ta emot textmeddelanden från GM. Detta kommer att hjälpa oss att säkerställa att vi fortsätter att respektera dina preferenser och sms:a till rätt telefonnummer.

Om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation från GM kommer dina personuppgifter inte att användas för att skicka marknadsföringskommunikation, men kan fortfarande användas för de andra ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy (såsom fordonssupport och service). Vissa metoder för insamling och delning är nödvändiga för att tillhandahålla produkter och tjänster som vi erbjuder eller för att stödja obligatoriska funktioner som eCall. För att stoppa hanteringen av vissa uppgifter, med undantag för eCall, kan du behöva tacka nej till dessa produkter och tjänster eller vara villig att acceptera begränsad funktionalitet.

Där vi förlitar oss på ditt samtycke som den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Se “Så kontaktar du oss” nedan.
 

COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIKER

GM kan använda cookies, pixeltaggar, webbfyrar och andra spårningstekniker på våra webbplatser, applikationer, e-postmeddelanden och annonser, ibland på flera enheter, för att samla in data om ditt besök (såsom demografiska data, webbläsartyp, IP-adress, besökta sidor, aktiviteter som utförs på sidan och dag och tid för ditt besök). Detaljer för hur vi använder cookies och spårningsteknik samt eventuella val du kan ha för att samtycka till att ladda cookies beskrivs i vår Cookie-policy.
 

MOBILAPPLIKATIONER

GM kan erbjuda vissa mobilapplikationer som du har möjlighet att ladda ner till eller använda med din anslutna enhet eller fordon (GM Applikationer). När du väljer att ladda ner eller använda en GM-applikation kan det finnas en möjlighet för dig att förse oss med, eller för oss att ta emot, data om dig, din anslutna enhet eller ditt fordon. Varje GM-applikation kan visa en separat sekretesspolicy som kommer att informera dig om hur eventuella personuppgifter samlas in, används och delas via applikationen och hur man avböjer sådan användning eller avinstallerar applikationen.
 

TREDJEPARTSTJÄNSTER, APPLIKATIONER OCH WEBBPLATSER

Genom att använda GM-produkter och -tjänster kan du komma åt tredjepartstjänster, applikationer och webbplatser som inte erbjuds eller kontrolleras av GM:s (Tredjepartstjänster). Vi rekommenderar att du noggrant granskar integritetsupplysningarna för dessa tredjepartstjänster innan du interagerar med dem eller lämnar dina personuppgifter till dem. Om inte annat uttryckligen anges av GM, gäller denna sekretesspolicy inte din användning av sådana tredjepartstjänster eller hur sådana tredjepartstjänster kan samla in, använda eller dela dina personuppgifter.
 

GM-ÅTERFÖRSÄLJARE, OMBUD, AUKTORISERADE REPARATÖRER

När du tar emot ett fordon från en återförsäljare eller ombud eller har ditt fordon på service hos en auktoriserad reparatör kommer de att dela vissa uppgifter med GM. Var medveten om att dessa enheter är separata från GM och att du bör läsa deras sekretesspolicy för att säkerställa att du förstår deras sekretesspraxis och procedurer. För frågor om återförsäljare, ombuds eller auktoriserade reparatörers sekretesspraxis inklusive att välja bort marknadsföringskommunikation från dem ber vi dig att kontakta dem direkt.

Medan GM uppmuntrar återförsäljare, ombud och auktoriserade reparatörer att säkerställa fullständig efterlevnad av all tillämplig integritetslagstiftning och har tillhandahållit personuppgifter till dem som rör sekretesskyldigheter, är GM inte ansvarigt för att de följer tillämplig lag. När du slutför ett köp- eller leasingavtal eller undertecknar en servicereparationsorder bör du förses med information som beskriver återförsäljarens, ombudets eller den auktoriserade reparatörens sekretesspraxis och relaterade policyer som förklarar att vissa personuppgifter som du lämnar till återförsäljaren kan delas med GM.

Återförsäljare, ombud eller auktoriserade reparatörer som tillhandahåller fordonsdiagnostik, underhåll och reparationstjänster samlar vanligtvis in och delar fordonsdata med GM. Dessa data kan inkludera det identifieringsnummer som är associerat med ditt fordon, fordonsdiagnostik och underhållsdata samt systemstatusdata för fordonet. GM använder dessa data för att hjälpa dem att diagnostisera och reparera ditt fordon, för att upprätthålla en servicehistorik för ditt fordon, för garanti- och återkallelseändamål, för GM:s forsknings- och utvecklingssyften, för analysändamål och för att hjälpa GM att följa våra juridiska eller regulatoriska skyldigheter. Dessa data överförs från Europa till General Motors Holdings, LLC i USA eller andra jurisdiktioner där vi verkar enligt beskrivningen i avsnittet “Internationella dataöverföringar” i denna sekretesspolicy.
 

RIKTIGHET OCH UPPDATERINGAR

Du kan se eller uppdatera många av dina personuppgifter som vi hanterar på ditt onlinekonto. För att lära dig hur du uppdaterar din adress-, e-post- eller telefoninformation, vänligen granska ditt konto eller kontakta oss på: .

 

RÄTTIGHETER OCH TILLVAL

Om du är bosatt i Europeiska unionen (inklusive länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), Schweiz eller Storbritannien, kan du ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter, enligt beskrivningen i de dataskyddslagar som gäller för din jurisdiktion:
 

 • att av oss begära tillgång till dina personuppgifter

 • att av oss begära rättelse eller komplettering av dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

 • att av oss begära radering av dina personuppgifter

 • att av oss begära tillfällig begränsning av hantering

 • att kräva rätt till dataportabilitet

 • att kräva rätten att invända: Du har rätt att invända mot hanteringen av personuppgifter som rör dig under de villkor som anges i gällande dataskyddslagar. Observera att om du gör detta kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla vissa produkter och tjänster till dig.

 • Rätt att återkalla samtycke: Om hanteringen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vid något tillfälle återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagenligheten av hanteringen av dina personuppgifter innan ditt samtycke återkallades. Observera att om du gör detta kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla vissa produkter och tjänster till dig.

 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål enligt tillämpliga dataskyddslagar till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

 • Rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering: Du kan begära att inte bli föremål för individuellt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering; att få mänsklig intervention, för att uttrycka din åsikt; och att bestrida beslutet där vår hantering ger en rättslig verkan eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig, utom där hanteringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss, grundar sig på uttryckligt samtycke eller är baserad på ytterligare ett undantag enligt gällande lag. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till individuellt automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering.
   

Om du har några frågor eller om du vill utöva dina rättigheter hittar du information under “Så kontaktar du oss” nedan. För att skydda dig vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera alla förfrågningar innan de hanteras. Detta kan till exempel inkludera en begäran från oss om att du ska bekräfta din identitet, att validera dokument du skickar till oss, för att verifiera din behörighet att göra en begäran eller för andra ändamål.  I alla fall förbehåller vi oss rätten att avslå din begäran i enlighet med tillämplig lag om vi inte kan verifiera dig eller din behörighet att göra begäran. Vi kan behöva behålla vissa uppgifter för registreringsändamål, för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan din begäran, eller för andra ändamål som krävs eller tillåts enligt tillämplig lagstiftning. 
 

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi upprätthåller rimliga och lämpliga tekniska, administrativa, organisatoriska och fysiska säkerhets- och konfidentialitetsåtgärder utformade för att skydda dina data från obehörig åtkomst eller förvärv och för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för dina rättigheter och friheter relaterade till personuppgifter. Vi kräver också genom avtal (annat än i nödsituationer) att leverantörer av tredjepartstjänster som agerar för vår räkning eller som vi delar dina uppgifter med också åtar sig att tillhandahålla sådana säkerhets- och konfidentialitetsåtgärder i enlighet med branschstandarder. 
 

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behålla de uppgifter vi samlar in så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig, för att driva vår verksamhet, för att göra det möjligt för oss att kommunicera med dig, för vår säkerhet, för forskning, utvärdering av användning eller felsökning, eller för att uppfylla våra juridiska eller avtalsenliga förpliktelser. Vi raderar eller anonymiserar regelbundet personuppgifter som omfattas av vår policy för hantering av informationslivscykeln och schema för lagring av register. Vi är skyldiga att behålla data för att efterleva skattelagstiftning eller andra tillämpliga lagar eller om vi behöver dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. I den mån det är möjligt kommer vi att begränsa hanteringen av dina personuppgifter för de begränsade ändamål som kräver att de lagras.
 

BARNS INTEGRITET

GM-webbplatser och andra onlinetjänster riktar sig inte mot eller samlar in några personliga uppgifter från barn.
 

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR 

GM lagrar dina uppgifter i USA, Europeiska unionen (inklusive länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)), Schweiz och på andra platser där GM, våra varumärken eller våra tjänsteleverantörer är verksamma över hela världen. När det gäller sådana överföringar från EES, Schweiz eller Storbritannien till USA och andra jurisdiktioner utanför EES som inte anses vara tillräckliga enligt tillämpliga dataskyddslagar, implementerar vi standardavtalsklausuler och andra mekanismer, såsom kompletterande åtgärder för att tillhandahålla adekvat skydd för överföringen av dessa personuppgifter. GM Holdings, LLC (GMH) agerar som datahanterare för sina GM-kontrollerade dotterbolag, inklusive de personuppgiftsansvariga som listas nedan, genom att tillhandahålla datahosting, underhåll, support och felsökning av tjänster, samt annan redundant backoffice-support. 

Dessutom delas anonymiserad och aggregerade data med GMH för att utvärdera eller undersöka säkerheten, kvaliteten, användningen och funktionaliteten hos fordon och tjänster, inklusive för att ge kunderna fordonssupport och tjänster, och för att säkerställa korrekta kundregister och upprätthålla kundrelationer.
 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är den General Motors-enhet som du har en relation med eller som erbjuder produkter eller tjänster till dig baserat på ditt land. Tabellen nedan beskriver de personuppgiftsansvariga som omfattas av denna sekretesspolicy i samband med de länder eller regioner som var och en hanterar personuppgifter i. När du har att göra med ett av dessa GM-företag för det land som omfattas är det GM-företaget personuppgiftsansvarigt för din personliga information. Om du befinner dig i ett land som inte är listat nedan, ligger personuppgiftsansvaret hos Cadillac Europe GmbH.
 

Kontrollansvariga länder

Kontrollansvariga länder

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig

Address

Address

Sverige

Sverige

General Motors Sverige AB

General Motors Sverige AB

PO Box 16285, 103 25 Stockholm, Sverige

PO Box 16285, 103 25 Stockholm, Sverige

Schweiz

Schweiz

Cadillac Europe GmbH

Cadillac Europe GmbH

Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark (Opfikon), Schweiz

Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark (Opfikon), Schweiz

Storbritannien

Storbritannien

GM Specialty Vehicles UK Limited

GM Specialty Vehicles UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA


I vissa fall kan ditt fordon vara utrustat med funktioner som du är personuppgiftsansvarig för, såsom datamonitorer för prestanda eller annan teknik.  För dessa funktioner är du ansvarig för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till:  dataskyddslagar, lagar relaterade till kameraövervakning och inspelningar, vägtrafik- och säkerhetslagar samt lagar om skydd av offentlighet och personliga rättigheter.  Du bör följa samtliga meddelande- och samtyckeskrav innan du fångar och/eller spelar in röster eller bilder från andra personer eller innan du samlar in andra personuppgifter och meddela andra förare av ditt fordon om dessa funktioner samt deras skyldigheter enligt gällande lagar och kräva att de följer dem.

SÅ KONTAKTAR DU OSS

GM har utsett ett dataskyddsombud (DPO) i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. För frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar kan du kontakta vår DPO på . Vår DPO kan även nås på följande adress: FAO General Motors Europe DPO, 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, Storbritannien.
 

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. I vissa fall kommer vi att meddela dig om denna ändring endast genom att publicera ett nytt ikraftträdandedatum högst upp i denna sekretesspolicy och din fortsatta användning av våra produkter och tjänster som omfattas av denna sekretesspolicy innebär att du accepterar ändringarna. I andra fall, om vi avser att samla in, använda eller dela personuppgifter på ett sätt som skiljer sig väsentligt från det sätt som vi avslöjade vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig enligt lag, som till exempel via e-post eller genom ett meddelande på tillämplig webbplats.