GM:s användarvillkor

Senast reviderade: 13 oktober 2023

Introduktion 

Tack för att du är intresserad. Vänligen läs noggrant igenom alla villkor. 

 Håll utkik efter symbolerna

 

  • Info (i)-symbolerna indikerar mer information eller begränsningar angående en funktion. 
  • Fotnoterna och symbolerna innebär att viktig information eller begränsningar anges längst ned på sidan eller i ett popup-fönster som öppnas när du klickar på symbolen. 

1. Ditt godkännande
 

A. Genom att använda Cadillac Europes webbplats samtycker du till och godkänner (1) dessa villkor och bestämmelser (”användarvillkor”) och (2) vår sekretesspolicy. Om du inte godkänner våra användarvillkor eller vår sekretesspolicy ska du inte använda webbplatsen. 
 

2. Webbplatsen och länkar till tredje part
 

A. Dessa användarvillkor gäller alla användare av webbplatsen. 
B. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av GM, inklusive men inte begränsat till länkar till webbplatser för finansieringsleverantörer för GM-fordon (tredje parts webbplatser). GM har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser. GM varken censurerar eller redigerar innehåll på tredje parts webbplats. Genom att klicka på en länk befriar du uttryckligen GM från allt ansvar som uppstår till följd av din användning av tredje parts webbplats och innehåll på tredje parts webbplats. 
C. Vi uppmanar dig därför att vara uppmärksam när du lämnar webbplatsen och att läsa de villkor och den sekretesspolicy som gäller för varje webbplats som du besöker. 

 

3. Konton
 

A. Du kanske behöver skapa ett konto för att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen. Genom att använda eller skapa ett konto godkänner du våra Kontoriktlinjer. 

 

4. Generell användning av webbplatsen -- Behörigheter och begränsningar

 

GM ger dig härmed behörighet att få åtkomst till och använda webbplatsen enligt dessa användarvillkor, förutsatt följande:

A. Du samtycker till att inte ändra eller modifiera någon del av webbplatsen. 

B. Du samtycker till att inte få tillgång till webbplatsens innehåll med hjälp av teknik eller på något obehörigt sätt utöver användarinteraktion som uttryckligen välkomnas på själva webbplatsen. 

C. Du samtycker till att inte använda webbplatsen för kommersiellt bruk. Otillåten kommersiell användning omfattar samtliga följande åtgärder som vidtas utan GM:s uttryckliga godkännande: 

o Försäljning av tillgång till webbplatsen eller dess relaterade tjänster på annan webbplats. 

o Användning av webbplatsen eller dess relaterade tjänster där huvudsyftet är att generera annons- eller prenumerationsintäkter. 

o Annonsförsäljning på webbplatsen eller tredje parts webbplats, riktad mot innehåll på webbplatsen. 

o All användning av webbplatsen eller dess relaterade tjänster som GM, efter eget gottfinnande, anser använder Cadillacs resurser med konsekvensen att den konkurrerar på eller påverkar marknaden för webbplatsinnehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls på webbplatsen. 

D. Otillåten kommersiell användning omfattar inte följande:

o All användning som GM har gett uttrycklig skriftlig tillåtelse till. 

E. Du samtycker till att inte använda eller införa automatiserade system, inklusive men inte begränsat till ”robotar”, ”spindlar” eller ”offline-läsare”, som kommer åt webbplatsen på sätt som gör att fler förfrågningar skickas till webbplatsens servrar under en viss tidsperiod än vad en människa rimligen kan göra under samma tidsperiod vid användning av en vanlig webbläsare online. Utan hinder av ovanstående föreskrifter ger GM operatörer av allmänna sökmotorer tillstånd att använda spindlar för att kopiera material från webbplatsen enbart i syfte att och endast i den utsträckning som krävs för att skapa allmänt tillgängliga sökbara index av materialet, men inte cacheminnen eller arkiv med sådana material. GM förbehåller sig rätten att återkalla dessa undantag både generellt och i specifika fall. Du samtycker till att inte samla in eller inhämta personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från webbplatsen och inte använda de kommunikationssystem som tillhandahålls av webbplatsen (t.ex. kommentarer och e-post) för eventuella kommersiella värvningsändamål. Du samtycker till att avstå från att vända dig till webbplatsens användare i kommersiellt syfte. 

F. Du skall i övrigt följa villkoren i dessa användarvillkor samt alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar. 

G. GM förbehåller sig rätten att när som helst avveckla en del av webbplatsen. 

5. Din användning av innehåll på webbplatsen

 

Utöver ovanstående generella begränsningar gäller följande begränsningar och villkor specifikt för din användning av innehåll på webbplatsen. 

A. Innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, programvara, skript, grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner och liknande (”innehåll”) samt de varumärken, servicemärken och logotyper som ingår däri (”märken”), ägs av eller är licensierade till GM och omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter enligt gällande lagstiftning. 

B. Du kan endast få åtkomst till webbplatsinnehåll i enlighet med dessa användarvillkor. GM förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen medges i och till webbplatsens innehåll.

C. Du samtycker till att inte använda, kopiera eller distribuera något av innehållet på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts häri, inklusive användning, kopiering eller distribution av innehåll som hämtats via webbplatsen i kommersiellt syfte. 

D. Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller genomför begränsningar för användningen av webbplatsen eller innehållet på densamma.

6. Anmälan om intrång i upphovsrätten 

 

För att göra en anmälan om upphovsrättsintrång till oss krävs att du skickar ett skriftligt meddelande som innehåller följande: 

 

  • En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är bemyndigad att företräda innehavaren av en exklusiv rättighet som i ärendet hävdas vara utsatt för intrång. 
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som uppges ha utsatts för intrång.
  • Identifiering av materialet på vår webbplats som hävdas utgöra ett intrång, med information som rimligen kan anses vara tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet. 
  • Information som rimligen kan anses vara tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den anmälande parten, som adress, telefonnummer och, om möjligt, en e-postadress för att kontakta den anmälande parten.
  • Ett yttrande om att den anmälande parten i god tro anser att användning av materialet i det ärende som anmälan avser inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller enligt gällande lagstiftning.
  • Ett yttrande om att uppgifterna i anmälan är korrekta och att den anmälande parten är bemyndigad att företräda innehavaren av en exklusiv rättighet som uppges vara föremål för intrång, under straffansvar för mened. 

 

Skriftlig anmälan skickas till:


Att: Varumärken 


General Motors Sweden AB 


Box 16285,  103 25 Stockholm.  

 

 

Registrering: Sverige

 

 Organisationsnummer: 559387-0966 

 

Momsregistreringsnummer: SE559387096601 

 

7. Fordonsinformation

A. På webbplatsen finns viss information om fordon, däribland beskrivningar av utrustning, priser och avgifter. Det material som visas på webbplatsen är endast avsett att tjäna i allmänt informationssyfte. GM strävar efter att tillhandahålla så korrekt information som möjligt på webbplatsen. Vi ber dig dock vänligen notera att webbplatsen ibland kan innehålla fel. Webbplatsen innehåller material och information som samlas in från och tillhandahålls av tredje part, inklusive men inte begränsat till leverantörer och finansinstitut (samlingsnamnet  ”tredjepartsleverantörer”), som GM kanske inte har utvärderat eller granskat. GM kan inte verifiera den information som tredjepartsleverantörer tillhandahåller på webbplatsen, och GM kan heller inte garantera att de fordon som anges på webbplatsen kan levereras i det skick som beskrivs. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag lämnar GM inga garantier avseende riktighet, fullständighet, aktualitet eller tillförlitlighet för materialet eller informationen på webbplatserna, och du bör inte förlita dig på detta utan oberoende verifiering. 

B. Om du har några frågor eller vill veta mer om webbplatsens fordonsinformation, som till exempel utrustning, extrautrustning, priser, kampanjer, erbjudanden, avgifter eller rabatter – vänligen kontakta GM Customer Assistance Center. 

C. Om du anser att informationen på webbplatsen är felaktig, vänligen meddela oss genom att skicka en kopia av informationen tillsammans med en beskrivning av felaktigheterna till GM Customer Assistance Center på

8. Fordonskonfiguration och köp

A. I den mån webbplatsen erbjuder funktioner för att konfigurera och köpa ett fordon, är priser och utrustning endast vägledande tills ett bindande köperbjudande har accepterats. De priser som anges på webbplatsen kan exkludera vissa tillämpliga kampanjer, rabatter, prisnedsättningar, erbjudanden, priser på utrustning och extrautrustning, skatt/moms, finansieringsavgifter, registreringsavgifter, licensavgifter, avgifter för utsläppstester och efterlevnad, administrationsavgifter, hanteringsavgifter, leveransavgifter, av vilka någon eller alla kan läggas till eller dras av från prisangivelsen för att fastställa det slutgiltiga försäljningspriset för ett visst fordon. Du bör kontrollera alla prisvillkor innan du köper en vara eller tjänst som du har sett på webbplatsen.  

B. De fordon som visas på webbplatsen kan ha ändrats eller försetts med extrautrustning, karosser eller komponenter från oberoende leverantörer. Sådana ändringar eller extrautrustningar omfattas eventuellt inte av tillverkarens fordonsgaranti och kan påverka fordonets säkerhet. GM ansvarar inte för säkerheten eller kvaliteten på konstruktionsegenskaper, material eller arbete vid eventuella ändringar utförda av sådan leverantör.

9.  Policy för att avsluta konto

A. GM förbehåller sig rätten att avbryta en användares tillgång till webbplatsen om användaren, i förekommande fall, anses vara en aktör som begår upprepade intrång. 

B. GM förbehåller sig rätten att avgöra om Innehåll är lämpligt och överensstämmer med nämnda användarvillkor vid andra överträdelser än upphovsrättsintrång och immaterialrättsliga intrång, såsom men inte begränsat till pornografi, stötande eller kränkande material eller onödigt omfattande material. GM kan när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, ta bort allt innehåll på webbplatsen och stänga av en användare som laddat upp material i strid med dessa användarvillkor. 

10. Ansvarsfriskrivning

DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV GM:S WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER FRÅNSÄGER SIG GM OCH GM:S TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, AKTIEÄGARE, REPRESENTANTER OCH OMBUD FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN. GM LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER OCH SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER ACCEPTERAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR FÖR EVENTUELLA (I) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT SLAG, SOM HÄRRÖR FRÅN DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS, (III) ALL OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄRI, (IV) ALLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅR WEBBPLATS, (IV) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA VÅR WEBBPLATS AV TREDJE PART, ELLER (V) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, E-POSTATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. GM VARKEN GARANTERAR, STÖDJER ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON HYPERLÄNK TILL WEBBPLATS ELLER SOM VISAS I BANNERANNONSERING ELLER ANNAN ANNONSERING. GM ÄR INTE INVOLVERADE SOM NÅGON PART ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA EN TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID ALLA KÖP AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA MEDIER ELLER NÅGON ANNAN MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT GODA OMDÖME OCH NÄR SÅ KRÄVS IAKTTA FÖRSIKTIGHET. 

11. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL GM ELLER DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV (I) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM AV NÅGOT SLAG TILL FÖLJD AV DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS, (III) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR, ALLA PERSONUPPGIFTER ELLER EKONOMISK INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (IV) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅR WEBBPLATS, (IV) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE, SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA VÅR WEBBPLATS AV TREDJE PART, ELLER (V) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLL SOM PUBLICERAS, E-POSTAS, ÖVERFÖRS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅNDSREGLER ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI OCH HURUVIDA FÖRETAGET ÄR INFORMERAT OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER EJ. FÖREGÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I DEN BEHÖRIGA JURISDIKTIONEN. DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT OVANSTÅENDE PARTER INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARES BIDRAG ELLER TREDJE PARTS ÄREKRÄNKANDE, KRÄNKANDE ELLER OLAGLIGA BETEENDE OCH ATT RISK FÖR SKADOR FRÅN DET FÖREGÅENDE ÄR HELT OCH HÅLLET DITT EGET ANSVAR. 

 

Webbplatsen drivs och erbjuds i Sverige. GM lämnar inga garantier att webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser. Alla som besöker eller använder webbplatser i andra jurisdiktioner gör det av egen fri vilja och på eget ansvar i enlighet med gällande lag. 

12. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla GM och dess moderbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skadestånd, kostnader eller skulder och utgifter, inklusive men inte begränsat till advokatarvoden, som uppstår till följd av (i) din tillgång till och användning av webbplatsen (ii) din överträdelse av något villkor i dessa användarvillkor eller (iii) din överträdelse av någon tredje parts rättighet, inklusive och utan begränsning, som rör upphovsrätt, varumärke, egendom, publicitet eller integritet. Denna ersättningsskyldighet gäller även efter upphörande av dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen. 

13. Förmåga att acceptera användarvillkor

Du bekräftar att du är över 18 år – eller myndig enligt gällande lag – eller har föräldrars eller vårdnadshavares samtycke samt att du är fullt kapabel och kompetent att acceptera de villkor, skyldigheter, bekräftelser, framställningar och garantier som anges i dessa användarvillkor samt att respektera och följa dessa användarvillkor. 

14. Tilldelning

Dessa användarvillkor samt alla rättigheter och licenser som beviljas enligt dessa, får inte överföras eller tilldelas av dig, men får dock tilldelas av GM utan begränsning.

15. Generellt

Du samtycker till att: (i) webbplatsen ska anses vara enbart baserad i Irland och (ii) webbplatsen ska anses vara en passiv webbplats som inte ger upphov till personlig jurisdiktion över GM, specifik eller generell, i andra jurisdiktioner än Sverige. Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt. Alla anspråk eller tvister mellan dig och GM som helt eller delvis härrör från eller relaterar till webbplatsen ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion i Sverige. Dessa användarvillkor tillsammans med vår sekretesspolicy och alla andra juridiska meddelanden som publiceras av GM på webbplatsen, ska utgöra hela avtalet mellan dig och GM angående webbplatsen. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa användarvillkor, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från något villkor i dessa användarvillkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor, och GM:s underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. GM förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer när som helst och utan föregående meddelande, och det är ditt ansvar att granska dessa användarvillkor för eventuella ändringar. Din användning av webbplatsen efter en ändring av dessa användarvillkor innebär att du samtycker till och accepterar eventuella reviderade villkor. DU GODKÄNNER ATT ALLA ÅTGÄRDSORSAKER SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL EN GM-WEBBPLATS MÅSTE BÖRJA INOM ETT (1) ÅR EFTER ÅTGÄRDSORSAKEN UPPSTÅTT. ANNARS ÄR SÅDAN ÅTGÄRDSORSAK PERMANENT SPÄRRAD.